• Brehmestraße – Schwarzplan
 • Brehmestraße – Ansicht Südseite
 • Brehmestraße – Gesamtsicht
 • Brehmestraße – Ansicht Straßenseite
 • Brehmestraße – Eingang
 • Brehmestraße – Treppenhaus
 • Brehmestraße – Grundriss EG
 • Brehmestraße – Grundriss 1.OG
 • Brehmestraße – Grundriss 2.OG
 • Brehmestraße – Grundriss 3.OG
 • Brehmestraße – Wohnungsgrundrisse
 • Brehmestraße – Wohnungsgrundrisse